4. Säännöllinen yhteydenpito

Tee säännöllistä yhteistyötä

  • Järjestä keskinäisiä koulutuksia noin kerran vuodessa. Esitelkää näissä tilaisuuksissa omien organisaatioidenne palveluita toisillenne, jotta omat tekijänne tietävät hyvin toisensa.
  • Pidä yhteistyökumppaneiden kanssa kokouksia noin kerran kuukaudessa. Näin varmistat, että pystytte kehittämään toimintaa koko ajan eteenpäin.
  • Perustakaa yhteinen viestintäkanava, jossa voitte jakaa tietoa kokousten välissä. Esimerkiksi Facebook tai Teams on hyvä väline tähän tarkoitukseen.

Hyödynnä materiaalipankkia

Toimintakausien ja digiopastusten välissä kannattaa palata välillä materiaalipankin materiaaleihin päivittämään osaamistaan. Kun omassa tai yhteistyökumppaneiden organisaatioissa mukaan tulee uusia osallistujia, materiaalipankki on helppo tapa välittää tarvittava osaaminen uusille osallistujille.