Vinkkejä ja materiaaleja

Sähköisen asioinnin ABC
-opas

Voit ladata Sähköisen asioinnin ABC – Näin järjestät digiopastuksen -oppaan PDF-muodossa. Opas kattaa verkkosivuilla käydyt asiat sekä syventää osaamista. Opas on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen käsittelee tarvittavaa verkostoa ja toinen Tee se itse! -osa auttaa järjestämään digiopastuksen kädestä pitäen.

Kohderyhmä tutuksi -kortti

Kohderyhmän perustietojen pohtiminen auttaa suuntaamaan digiopastustoiminnan resurssit tehokkaasti ja huomioimaan alueelliset erityisyydet, jotka tulee huomioida digiopastusta järjestäessä.

Seijan palvelupolku

Seija Seniorin palvelupolku kertoo esimerkkien avulla opastuksen kohderyhmän ajatuksista tai toiminnasta opastuksen eri vaiheissa. Voit ladata palvelupolun PDF-versiona.

Koordinaattorin ja kumppanien palvelupolut

Lataa käyttöösi kuvaus palvelupolusta tästä. Kuvaus auttaa hahmottamaan eri toimijoiden rooleja polun eri vaiheissa, ja voit käyttää sitä apuna kertoessasi digiopastuksesta tuleville yhteistyökumppaneillesi.

Toimintakauden vaiheet

Kätevä taulukko toimii muistilistana siitä, mitä pitää muistaa tehdä ennen digiopastusten järjestämistä. Taulukko muistuttaa myös tilaisuuksien palautteiden ja tietojen tilastoinnista seuraavaa kautta varten.

Ohjeita opastajille ja asiantuntijoille

Voit ladata tästä opastajille ja asiantuntijoille tarkoitetun ohjeistuksen PDF-tiedostona. Ohjeistus on tarkoitettu jaettavaksi ennen digiopastustilaisuuksia.

Digiopastuksen markkinointi

Voit ladata tästä esimerkkejä siitä, miten kohderyhmää voidaan lähestyä sanomalehtien ja infonäyttöjen kautta. Esimerkin mainokset ovat Espoon toiminnasta.

Kausiohjelmassa on suunniteltuna eri digiopastusten sisällöt ja ajankohdat. Voit ladata esimerkin kausiohjelmasta PDF-tiedostona.

Esimerkki kausiohjelmasta

Voit ladata tästä esimerkin kausiohjelmasta. Kausiohjelmaa suunniteltaessa kannattaa huomioida, että erilaiset teemat vetävät eri tavoin osallistujia.

Eettiset ohjeet

Tutustu Digiopastusten järjestämiseen liittyviin eettisiin ohjeisiin. Voit tutustua Digi- ja väestötietoviraston digituen eettisiin ohjeisiin tästä. Lisäksi voit ladata Digiopastuksia varten suunnittelemamme eettisen ohjeen alta.

https://youtu.be/dV1GywtfOig
Voit perehtyä piirrosvideon sisältöön myös tekstimuotoisen mediavastineen kautta, jonka saat luettavaksi tästä.

Piirrosvideo Digiopastuksesta

Digiopastustoiminnasta on tehty piirrosvideo yhdessä Tussitaikureiden kanssa. Piirrosvideo on helppo tapa jakaa perustiedot siitä, mistä digiopastuksessa on kyse. Voit jakaa piirrosvideon Youtubesta kätevästi esimerkiksi sähköpostissa tai somessa yhteistyökumppaneille.

Piirrosvideon toteutus: Tussitaikurit